Fotoalbum

2017 - Här ett gäng från nordvästra Skåne med Lars Nilsson, Landskrona sittande med hustru Anita. Längst t v om honom svägerskan Gunilla Carlsson, och till höger kusinen Margret Person samt Thomas Lövkvist, DNA-släktforskare. Stående ses brodern Kurt Nilsson och Agneta Lövkvist. Lasse Nilsson (f '49) var den som så förtjänstfullt räddade livet på hembygdskretsens sekr, Sven Åke Håcanson, då denne den 26 juni plötsligt drabbades av hjärtstopp. Lasses morfar, Magnus var bror till "Amerika-Person" (1867-1937).

Senaste kommentarer

14.07 | 18:10

På Torget 6! Han köpte våren 1950 av Eric Ström för ca 25.000 kr. År 1969...

12.07 | 08:32

Vart exakt låg Gert Glenmarks foto/skivaffär?

19.03 | 10:16

Åkermark, varav en del tillhörde Jästfabriken Activ. Lantbrukarna Rag...

15.03 | 14:24

Hej! Har en fråga angående Lindesborgsområdet? Vad fanns där innan läg...