Fotoalbum

Math.Trobäcks Eftr. vid Torget. ”Ola Svens” hörna har rivits, och Sydkraftshuset ska byggas. Mitten av 1930-talet.

Sven Å Håcanson 23.11.2011 17:56

Jag vill nog påstå, att Ola Svens’ hörna revs redan 1936-37, varefter frisören Anton Svensson lät bygga det stora huset. ”Marsan” hade nog café där tidigare.

Senaste kommentarer

14.07 | 18:10

På Torget 6! Han köpte våren 1950 av Eric Ström för ca 25.000 kr. År 1969...

12.07 | 08:32

Vart exakt låg Gert Glenmarks foto/skivaffär?

19.03 | 10:16

Åkermark, varav en del tillhörde Jästfabriken Activ. Lantbrukarna Rag...

15.03 | 14:24

Hej! Har en fråga angående Lindesborgsområdet? Vad fanns där innan läg...